Instagram

14 marca 2016

MIKORYZA - z niektórymi grzybami warto się zaprzyjaźnić

W każdym naturalnym ekosystemie funkcjonują niezliczone, skomplikowane sieci zależności. Jedną z najważniejszych i najczęściej spotykanych jest związek grzybów i roślin wyższych zwany mikoryzą. Dotyczy około 85% gatunków wszystkich roślin naczyniowych występujących na Ziemi.
Mikoryza to rodzaj współżycia grzybów i roślin naczyniowych, połączenie strzępek grzybów z korzeniami roślin, umożliwiające przepływ jonów i substancji chemicznych. Mogą to być wszystkie rodzaje relacji ekologicznych od mutualizmu, aż po pasożytnictwo (zarówno jednej lub drugiej strony). Mikoryza dotyczy głównie korzeni, ale może występować również w kontekście innych organów. W największym uproszczeniu; grzyby poprawiają zaopatrzenie roślin w wodę i minerały, a w zamian za to pobierają z ich tkanek produkowaną w procesie fotosyntezy cukry, głównie glukozę.